דו"ח שנתי של תאגיד המחזור אל"ה לשנת 2018 העלה ששיעורי המחזור גבוהים

  admin

  טלי ליברמן : ועכשיו לתאגיד המיחזור אל"ה שפירסם את נתוני מיחזור בקבוקי הפלסטיק לשנת אלפיים ושמונה עשרה, מה מצבנו?

  צפריר רינת : לפי הדיווחים של התאגיד המצב בהחלט טוב אנחנו מדברים על שיעורי מיחזור גבוהים גם של המכלים הקטנים, וגם שיעורי מיחזור של המכלים הגדולים שעומדים בדרישות החוק, זה אומר שבעצם

  התאגיד הולך בכיוון הנכון לפי הדיווחים שלו, זהו מבחינה זאת זה חדשות טובות.

  טלי ליברמן : קצת מספרים יש לך לתבל את האוזן עבורנו?

  צפריר רינת : על פי התאגיד הם כבר מצליחים להגיע לקרוב לשישים אחוזים ממחזור של מיכלים גדולים אני רוצה להגיד ולהדגיש כאן שיותר משמונים אחוזים של המכלים הקטנים אני רוצה להדגיש שמדובר בדיווחים שלהם בינתיים, הדיווחים של אלפיים ושמונה עשרה עדיין לא עברו לא עברו את הבדיקה הפיקוח של המשרד להגנת הסביבה. מה שכן, המשרד להגנת הסביבה כן מתייחס לנתוני אלפיים ושבע עשרה ואמר שבאלפיים ושבע עשרה אכן התאגיד הצליח לעמוד ביעדים של איסוף מיכלי משקה גדולים ולמעשה פיזר קצת את הערפל לגבי האם הם עשו את מה שנדרש או לא, למרות שיש עדיין פעילי סביבה שטוענים שהנתונים לא משכנעים אותם.

  טלי ליברמן : מה קורה עם הפסולת הזו? כי בישראל אין היום מפעל שמטפל בבקבוקי הפלסטיק.

  צפריר רינת : נכון המפעל היחידי שהיה קיים הפסיק את פעילותו. הבקבוקים האלה מועברים לחו"ל למפעלי מיחזור בחו"ל בעיקר בטורקיה. אני רוצה להזכיר שגם קודם הרוב המכריע הועבר לחו"ל, אבל חלק קטן בכל זאת עבר מיחזור בישראל, אבל עכשיו גם זה כבר לא קיים.

  טלי ליברמן : אז לסיכום אנחנו יכולים להיות מרוצים מהנתונים?

  צפריר רינת : אנחנו יכולים להיות מרוצים מדבר אחד בוודאות שחוק הפיקדון הוכיח את עצמו במובן שאנחנו לא רואים יותר מיכלי משקה קטנים מפוזרים בשטחים הציבוריים כמו שהיה בעבר וזה חוק שמבחינת ניקיון ציבורי הוא עזר מאוד. מבחינת מיחזור אנחנו יכולים להיות מרוצים באופן חלקי בלבד כי פלסטיק הוא בכלל הוא בעייתי בשנים האחרונות למחזור בגלל המחיר הנמוך של מוצרי המחזור, אז זאת מציאות מורכבת ומסובכת, אבל עדיין יש לכל הפעילות הזאת יותר יתרונות מאשר חסרונות בזה אין ספק.