מה התירוץ שלך? הבקבוקים למיחזורית

נסראללה תקוע 12 שנים בבונקר. מה התירוץ שלך? הבקבוקים למיחזורית!