רבקה מיכאלי משתתפת בקמפיין חדש של תאגיד המיחזור
  ארגונים סביבתיים תוקפים את אלקין
  רבקה מיכאלי משתתפת בקמפיין חדש של תאגיד המיחזור
  נחמה רונן בעקבות הכרזתם של הסינים
  רבקה מיכאלי משתתפת בקמפיין חדש של תאגיד המיחזור
  מה עומד מאחורי הסיסמאות של תעשיית מיחזור
  הפסולת הישראלית מסייעת לחו"ל
  הפסולת הישראלית מסייעת לחו"ל
  הקרשים למדורה הבקבוקים למיחזורית
  הקרשים למדורה הבקבוקים למיחזורית
  תקופת מיחזור עם ד"ר אלסה אנדרוקו
  תקופת מיחזור עם ד"ר אלסה אנדרוקו
  תקופת מיחזור עם ד"ר אלסה אנדרוקו
  רבקה מיכאלי עם קמפיין חדש לאל"ה
  אלסה אנדרוקו - נורית גולדברג
  אלסה אנדרוקו – נורית גולדברג
  אלסה אנדרוקו - יניב מאיר
  אלסה אנדרוקו – יניב מאיר
  אלסה אנדרוקו - אפרת עדני
  אלסה אנדרוקו – אפרת עדני