גן תאנה אלופי המיחזור
  גן תאנה אלופי המיחזור
  ילדי הגנים במתנה מיוחדת למדינה
  ילדי הגנים במתנה מיוחדת למדינה
  בית ספר שימחזר בקבוקים יקבל מענק
  בית ספר שימחזר בקבוקים יקבל מענק
  פרסומת חדשה של אל"ה
  תלמיד כיתה י הציג פתרון להגברת המיחזור
  תלמידים ממחזרים
  תלמידים ממחזרים
  פעילות שיא של עשיית טוב לסביבה - יום המעשים הטובים במרכז מריאן לגיל הרך
  פעילות שיא של עשיית טוב לסביבה
  מוסדות החינוך אספו 4.5 מיליון בקבוקים
  מוסדות החינוך אספו 4.5 מיליון בקבוקים
  רבקה מיכאלי משתתפת בקמפיין חדש של תאגיד המיחזור
  במועצה לישראל יפה התקיים טקס מצייני המיחזור
  קמפיין מיוחד לכבוד חודש הרמדאן
  תיכון ברנר מציג – מיחזור בקבוקים
  המשרד להגנת הסביבה יכריע בעניין המיחזור
  סיפורו של בקבוק