צהל על פי חוק הפיקדון כל בית עסק או סניף סופרמרקט המוכר משקאות שנכללים תחת חוק הפיקדון מחוייב להשיב את דמי הפיקדון לצרכן, במגבלה של עד 50 מיכלי משקה (יצוין, כי בין יתר הגדרות החוק, מדובר בבית עסק ומרכול הגדולים מ-28 מ"ר).

במידה והציבור נתקל בסירוב, ניתן לפנות למוקד פניות הציבור של המשרד להגנת הסביבה.

מספר טלפון- 02-6495803/4
דואר אלקטרוני- pniot@sviva.gov.il

*ערעור על סטיות יש להפנות למוקד התאגיד עד 10 ימים מתאריך המשלוח המדובר.

הודעה לרשתות השיווק

תאגיד האיסוף משלם דמי עידוד ו/או דמי טיפול, בשיעור מצטבר של עד 5 אג' למיכל בממוצע לרשתות שיווק אשר מוסרות לו מעל ל- 60,000 מיכלים בחודש מכל סניפיהן יחד, ו/או רשתות המוסרות למשנעים מטעם התאגיד לפחות 2,500 מכלי משקה באיסוף ("פיק") אחד. לפרטים יש לפנות לתאגיד למלי הוך, כתובת דואר אלקטרוני malih@elas.co.il – או בטל'- 03-5101999 שלוחה 9.