נתונים ומחקרים

נתוני רבעונים

סיכום רבעון רביעי, 2017

סיכום רבעון שלישי, 2017

סיכום רבעון שני, 2017

סיכום רבעון ראשון, 2017

סיכום רבעון רביעי, 2016

סיכום רבעון שלישי, 2016

סיכום רבעון שני, 2016

סיכום רבעון ראשון, 2016

סיכום רבעון רביעי, 2015

סיכום רבעון שלישי, 2015

סיכום רבעון שני, 2015

סיכום רבעון ראשון, 2015

סיכום רבעון רביעי, 2014

סיכום רבעון שלישי, 2014

סיכום רבעון שני, 2014

סיכום רבעון ראשון, 2014

סיכום רבעון רביעי, 2013

סיכום רבעון שלישי, 2013

סיכום רבעון שני, 2013

סיכום רבעון ראשון, 2013

סיכום 2012

סיכום 2011

סיכום באינפוגרפיקה

סיכום 2016

סיכום 2015

סיכום 2014

סקרים

סקר הלמ"ס 2014 - הרגלי מִיחזוּר של הישראלים