מיחזור במוסדות חינוך

  • מיחזור בקבוקים

מיחזור במוסדות חינוך

החינוך הינו מרכיב מפתח בכל הנוגע לשמירה על ערכי הסביבה בכלל ובנושא המיחזור בפרט. על העוסקים בחינוך מוטלת האחריות להוות את חוד החנית בהובלה ובהכוונה.
מיחזור הינו דרך חיים שיש לחנך אליו, לא רק ע"י למידה בגן, בביה"ס ובאוניברסיטה, אלא גם בדוגמא ובעשייה אמיתית שמחנכת, מעודדת ומעוררת את המודעות לדפוסי התנהגות ולאורח חיים של הפרדת חומרים למיחזור.

תאגיד המיחזור- אל"ה פועל רבות למען הגברת המודעות במטרה לעודד את נושא המיחזור בארץ, רוב פעילויות החינוך מתבצעות בקרב מוסדות החינוך.

בשנים האחרונות, תאגיד המיחזור אל"ה מוביל פרויקטים ותוכניות לימוד לקידום הנושא בבתי הספר ובגני הילדים.
הילדים ממחזרים, מקבלים את דמי הפיקדון, עומדים ביעדי איסוף וזוכים בנוסף לדמי הפיקדון בפרסים אטרקטיביים (כגון: אוטובוס ליום פעילות, ערכת ציוד ספורט, שולחן פינג פונג) ובתעודת האות הירוק לבית הספר והגן הממחזרים ביותר.
כמו כן, פותחה תכנית מיוחדת בשיתוף מכללת בית- ברל, לפיתוח מערכי שיעור בנושא המיחזור, זאת מתוך אמונה כי הילדים והנוער הם סוכני השינוי הטובים ביותר.
לאורך השנים ניתן לראות שפרויקטים ותוכניות אלה נושאים פרי ובכל שנה יותר ויותר מוסדות נרתמים למהלך המיחזור וכך גם גדלה כמות המיכלים הממוחזרת מפלח שוק זה.

פעילות תאגיד המיחזור אל"ה במוסדות החינוך

גני ילדים

תאגיד המיחזור אל"ה, שם לו למטרה לעודד את החינוך למיחזור כבר מתקופת הגן ובצעדיו הראשונים של הילד. אנו מאמינים כי החינוך לערכי השמירה על הסביבה וחשיפתם של הילדים לתהליך האיסוף, המיון והמיחזור מעניקים ערך מוסף לדור המחר.

בתי ספר

קידום החינוך למיחזור הוא אחד מעמודי התווך של תאגיד המיחזור- אל"ה, המוביל פרויקטים ותוכניות לאיסוף ומיחזור בכל הארץ. כל שנה עורך התאגיד פרויקטים ארציים ומקומיים לעידוד האיסוף במוסדות החינוך בכלל ובבתי הספר בפרט.

מתנ''סים ותנועות נוער

תאגיד המיחזור אל"ה מזמין את המתנ"סים ותנועות הנוער לקחת חלק בפעילות מיחזור מיכלי המשקה. המיחזור מתחבר לכל פעילות חברתית ויצירתית, לפעילות רב דורית ותרבותית, ההצטרפות היא קלה והעשייה היא חינוכית ותורמת לסביבה.

מוסדות אקדמיים

תאגיד המיחזור אל"ה מזמין את הסטודנטים במוסדות האקדמיים להצטרף לפעילות המיחזור: הסטודנטים יאספו מיכלי משקה החייבים בפיקדון למיחזור, יקבלו את דמי הפיקדון -30 אג' עבור כל מיכל משקה החייב בפיקדון.

מיחזור במוסדות החינוך