פעילויות תקשורתיות

    כמדי שנה גם השנה נצא לפעילות קיץ לעידוד מיחזור בקבוקי משקה משפחתיים במיחזור…