שלום רב,

תאגיד אל״ה סיים את פעילותו כגוף איסום ביום 31/12/2022
בתי עסקים כהגדרתם בחוק מוזמנים לפנות ישירות ליצרנים / יבואנים עימם הם עובדים, לקבלת פתרון בנוגע לאיסוף המיכלים.

נגישות