- דף זמני, האתר בבנייה -

החל מה- 01/07/2022 כמות המינימום להגעה לאיסוף מכלי פיקדון מאספני מיכלים (שאינם "בית עסק" כהגדרתו בחוק הפיקדון) תעמוד על 5000 מיכלים בני פיקדון (ממוינים בהתאם לנוהל אריזה).
אנו מזכירים כי "דרך המלך" להחזרת מיכלי המשקה היא דרך קמעונאי המזון וממליצים להשתמש בערוץ החזרה זה במידת הצורך.

הודעות חשובות

הודעה חשובה!
היערכות להרחבת חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט-1999

הודעה חשובה לספקינו השונים ברחבי הארץ מיום 17.11.2021- לקריאת המכתב המלא לחצו על הקישור הבא היערכות להרחבת חוק הפיקדון על מכלי משקה

 1. הודעה חשובה לספקי המיכלים של התאגיד
  ספקי מכלים חדשים שיירשמו בתאגיד החל מיום 01.05.2022 יוכלו לקבל באיסוף עצמי את ערכת השקים והחבקים הראשונית
  האיסוף יתבצע בימים א'- ה' בין השעות 12:00-16:00, לאחר תאום ורישום מראש מול מוקד התאגיד בכתובת מייל :

  bakara@teleclal.com לפרטים לחץ כאן.

 2. ספקים יקרים,

על מנת לתת שירות הולם לכם הלקוחות, להלן מספר דגשים:

  • אגירת חומר- יש להימנע מאגירת חומר, ולפתוח קריאה במוקד מבעוד מועד.
  • לרשותכם, נפתחו ערוצי תקשורת נוספים, שמנוטרים באופן שוטף: bakara@teleclal.com ו-ela@elas.co.il
  • יש להקפיד בפתיחת הקריאה על ציון כמות מכלים בפועל, כך שנוכל להיערך בצורה יעילה.
  • יש להקפיד על יישום הנחיות נוהל אריזה וניפוק שקים להימנע מעיכובים אשר נגרמים למשנעים בעקבות אי הכנת שקי האיסוף להעמסה מהירה ויעילה.
  • לתשומת ליבכם, אנו נערכים לתגבור הפינויים גם בימי שישי.
 •  
 1. ניכוי מס במקור מתשלום "דמי פיקדון"-

בהתאם לאמור לעיל, לגישת רשות המסים, התאגיד חייב בניכוי מס במקור מכל תשלום אשר משולם ללקוח על ידי התאגיד- בדגש על תשלום "החזר דמי פיקדון", מכוח חוק הפיקדון על מכלי משקה, תשנ"ט-1999.

ככל שהלקוח יעביר לתאגיד אל"ה אישור על ניהול פנקסי חשבונות ואישור בדבר פטור/הפחתה מניכוי מס במקור, ינכה התאגיד את המס בהתאם לשיעור אשר ייקבע ללקוח על ידי פקיד השומה.

 1. הודעה לגבי האספנים-
  כל עוד לא תשלח הודעה אחרת בנושא, דמי העידוד המינימליים יעמדו החל מ 1/7/21 על סך של 0.5 אגורה לכל מכל המתקבל מהאספן (מעל כמות של 60 אלף מכלים ברי פיקדון בחודש, מותנה בהמצאת מלא המסמכים הנדרשים בהתאם לנהלי התאגיד).
 1. כל סניף של סופרמרקט או בית עסק המוכר משקאות שנכללים תחת חוק הפיקדון מחויב להשיב את דמי הפיקדון לצרכן, במגבלה של עד 50 מכלי משקה ללקוח (יצוין, כי בין יתר הגדרות החוק, מדובר בבתי עסק ומרכולים הגדולים מ-28 מ"ר).

במידה והציבור נתקל בסירוב, ניתן לפנות למוקד פניות הציבור במשרד להגנת הסביבה:
מוקד הפיקדון לצרכנות תוכלו לכתב אותנו בדוא"ל: Ela@elas.co.il על מנת שנוכל לעקוב אחרי פנייתכם.

 1. תאגיד האיסוף משלם דמי עידוד ו/או דמי טיפול לקליטת מכלים מצרכנים, בשיעור מצטבר של עד 5 אג' למכל לרשתות שיווק אשר מוסרות לו מעל ל- 60 אלף מכלים ברי פיקדון בחודש מכל סניפיהן יחד, ו/או מוסרות למשנעים מטעם התאגיד לפחות 2,500 מכלים ברי פיקדון באיסוף ("פיק") אחד. זאת בכפוף לחתימה על הסכם התקשרות ולעמידה בנהלי התאגיד כפי שיקבעו מעת לעת.

לברור פרטים יש לפנות לתאגיד למיכל גורן, כתובת דואר אלקטרוני- michal@elas.co.il, או בטל'- 03-5118000 שלוחה 2.

 1. מכלים ללא פיקדון-

ברצוננו להביא לתשומת ליבכם, שהגיעו אלינו דיווחים על כך שייתכן שמכונות אוטומטיות מסוימות להחזרת מכלי משקה ריקים שהתקינו רשתות שיווק אינן בודקות את הברקוד שעל מכל המשקה. עקב כך מתקבלים מכלים שאינם מסומנים בסימון החוקי של הפיקדון.

נבקשכם להקפיד שבשקים המועברים לתאגיד אל"ה לא יהיו מכלים שאינם מסומנים בסימון החוקי של הפיקדון, וזאת גם כאשר נעשה שימוש במכונה אוטומטית (בין בדרך של שינוי ההגדרות במכונות, הצבת עובד שיבדוק את המכלים המוכנסים למכונות או מיון המכלים בשקים בטרם העברתם).

    8. החל מה-23/06/2021 נכנסו לתוקף שינויים בנהלי העבודה המפורסמים באתר, נא להתעדכן ב – "הצטרפות לקוחות חדשים ונהלי עבודה"

    9. ספקי המכלים של התאגיד   שלום רב, במסגרת השיפור המתמיד בשירותי התאגיד, השקנו עבורכם את האפשרות להכנסת קריאות לפינוי  לצורך
        יעילות השירות, פיתחנו עבורכם פורטל פניות לתאגיד.
       החל מיום 12/12/2021 בקשות לאיסוף מיכלים ותגבור שקים יבוצעו אך ורק דרך הפורטל.  לנוחיותכם, מצורף גם סרטון הסבר על השימוש בפורטל.

        לתמיכה טכנית ניתן לפנות לשירות הלקוחות התאגיד בטלפון שמספרו 1700-700-310

        להפעלת הפורטל יש ללחוץ  : כאן    

        שם משתמש: מס' לקוח בתאגיד

        סיסמה: ח"פ או ת"ז

        להפעלת סרטון הדגמה לשימוש בפורטל יש ללחוץ: כאן  

10. הודעה חשובה לרשויות מקומיות ומועצות – לקריאת ההודעה לחצו על הקישור הבא כאן

11. 29/11/2021 – דגשים לספקי המיכלים עם הרחבת חוק הפיקדון – לקריאת ההודעה לחצו על הקישור הבא כאן

נגישות