- דף זמני, האתר בבנייה -

הודעות חשובות

 1. לקוחות יקרים,

על מנת לתת שירות הולם לכם הלקוחות, להלן מספר דגשים:

  • אגירת חומר- יש להימנע מאגירת חומר, ולפתוח קריאה במוקד מבעוד מועד.
  • לרשותכם, נפתחו ערוצי תקשורת נוספים, שמנוטרים באופן שוטף: bakara@teleclal.com ו-ela@elas.co.il
  • יש להקפיד בפתיחת הקריאה על ציון כמות מכלים בפועל, כך שנוכל להיערך בצורה יעילה.
  • יש להקפיד על יישום הנחיות נוהל אריזה כמצוין באתר, וכך להימנע מעיכובים אשר נגרמים למשנעים בעקבות אי הכנת שקי האיסוף להעמסה מהירה ויעילה.
  • לתשומת ליבכם, אנו נערכים לתגבור הפינויים גם בימי שישי.
 1. הודעה מיום 1.2.2020- שינויים במערך איסוף מכלי הפיקדון כדלקמן-

4.1. החל מה-1.2.2020 חברת השינוע "כץ משלוח בינעירוני מהיר בע"מ" תאסוף את מכלי הפיקדון מלקוחות התאגיד במקומה של חברת "הנגב והערבה חברה להובלה בע"מ"

4.2. החל מה-1.3.2020 חברת השינוע "הובלות שרון י.ג. 2007 בע"מ" תאסוף את מכלי הפיקדון מלקוחות התאגיד במקומה של חברת "נועה הובלות רמסע בע"מ"

4.3. בחל מה-1.2.2020 חלו שינויים בכמויות מינימום לאיסוף מלקוחות הקהילה:

  • גני ילדים- 1,200 מכלי משקה ארוזים עפ״י הנהלים
  • בתי ספר, תנועות נוער, מוסדות אקדמאיים ומתנ״סים 2,000 מכלי משקה ארוזים עפ״י הנהלים
 1. ניכוי מס במקור מתשלום "דמי פיקדון"-

בהתאם לאמור לעיל, לגישת רשות המסים, התאגיד חייב בניכוי מס במקור מכל תשלום אשר משולם ללקוח על ידי התאגיד- בדגש על תשלום "החזר דמי פיקדון", מכוח חוק הפיקדון על מכלי משקה, תשנ"ט-1999.

ככל שהלקוח יעביר לתאגיד אל"ה אישור על ניהול פנקסי חשבונות ואישור בדבר פטור/הפחתה מניכוי מס במקור, ינכה התאגיד את המס בהתאם לשיעור אשר ייקבע ללקוח על ידי פקיד השומה.

 1. הודעה לגבי האספנים-
  כל עוד לא תשלח הודעה אחרת בנושא, דמי העידוד המינימליים יעמדו החל מ 1/7/21 על סך של 0.5 אגורה לכל מכל המתקבל מהאספן (מעל כמות של 60 אלף מכלים ברי פיקדון בחודש, מותנה בהמצאת מלא המסמכים הנדרשים בהתאם לנהלי התאגיד).
 1. כל סניף של סופרמרקט או בית עסק המוכר משקאות שנכללים תחת חוק הפיקדון מחויב להשיב את דמי הפיקדון לצרכן, במגבלה של עד 50 מכלי משקה ללקוח (יצוין, כי בין יתר הגדרות החוק, מדובר בבתי עסק ומרכולים הגדולים מ-28 מ"ר).

במידה והציבור נתקל בסירוב, ניתן לפנות למוקד פניות הציבור במשרד להגנת הסביבה.

פרטי פניות הציבור- המשרד להגנת הסביבה: טלפון- 073-2733350/1, דואר אלקטרוני- pniot@sviva.gov.il.

 1. תאגיד האיסוף משלם דמי עידוד ו/או דמי טיפול לקליטת מכלים מצרכנים, בשיעור מצטבר של עד 5 אג' למכל לרשתות שיווק אשר מוסרות לו מעל ל- 60 אלף מכלים ברי פיקדון בחודש מכל סניפיהן יחד, ו/או מוסרות למשנעים מטעם התאגיד לפחות 2,500 מכלים ברי פיקדון באיסוף ("פיק") אחד. זאת בכפוף לחתימה על הסכם התקשרות ולעמידה בנהלי התאגיד כפי שיקבעו מעת לעת.

לברור פרטים יש לפנות לתאגיד למיכל גורן, כתובת דואר אלקטרוני- michal@elas.co.il, או בטל'- 03-5118000 שלוחה 2.

 1. מכלים ללא פיקדון-

ברצוננו להביא לתשומת ליבכם, שהגיעו אלינו דיווחים על כך שייתכן שמכונות אוטומטיות מסוימות להחזרת מכלי משקה ריקים שהתקינו רשתות שיווק אינן בודקות את הברקוד שעל מכל המשקה. עקב כך מתקבלים מכלים שאינם מסומנים בסימון החוקי של הפיקדון.

נבקשכם להקפיד שבשקים המועברים לתאגיד אל"ה לא יהיו מכלים שאינם מסומנים בסימון החוקי של הפיקדון, וזאת גם כאשר נעשה שימוש במכונה אוטומטית (בין בדרך של שינוי ההגדרות במכונות, הצבת עובד שיבדוק את המכלים המוכנסים למכונות או מיון המכלים בשקים בטרם העברתם).

    8. החל מה-23/06/2021 נכנסו לתוקף שינויים בנהלי העבודה המפורסמים באתר, נא להתעדכן ב – "הצטרפות לקוחות חדשים ונהלי עבודה"

    9. ספקי המכלים של התאגיד שלום רב, במסגרת השיפור המתמיד בשירותי התאגיד, השקנו עבורכם את האפשרות להכנסת קריאות לפינוי
        מכלים ותגבור שקים באמצעות יישומון ה- WhatsApp בטלפון 054-4400275 לפרטים נוספים  לחצו כאן

נגישות