השבת דמי הפיקדון לצרכן

  על פי חוק הפיקדון כל בית עסק או סניף סופרמרקט המוכר משקאות שנכללים תחת חוק הפיקדון מחוייב להשיב את דמי הפיקדון לצרכן, במגבלה של עד 50 מיכלי משקה (יצוין, כי בין יתר הגדרות החוק, מדובר בבית עסק ומרכול הגדולים מ-28 מ”ר).

  במידה והציבור נתקל בסירוב, ניתן לפנות למוקד פניות הציבור של המשרד להגנת הסביבה.

  מספר טלפון- 073-2733350

  דואר אלקטרוני- pniot@sviva.gov.il

  הודעה לרשתות השיווק

  תאגיד האיסוף משלם דמי עידוד ו/או דמי טיפול, בשיעור מצטבר של עד 5 אג’ למיכל בממוצע לרשתות שיווק, אשר מוסרות לו מעל ל60,000 מיכלים בחודש מכל סניפיהן יחד, ו/או רשתות המוסרות למשנעים מטעם התאגיד לפחות 2500 מיכלי משקה באיסוף (“פיק”) אחד.

  לפרטים יש לפנות לתאגיד למלי הוך,

  כתובת דואר אלקטרוני malih@elas.co.il

  או בטלפון 03-5101999 שלוחה 2.

  התאגיד שומר על זכותו לשנות את התנאים והדרישות להצטרפות להסכם לרשתות שיווק וכן את תנאי ההסכם.

  זיכוי לקוחות בגין מכלי פיקדון

  התאגיד מבצע דגימות סטטיסטיות כדי לבדוק את תכולת השקים ולזכות את הלקוח בהתאם למיכלים ברי פיקדון ששלח בפועל לתאגיד.

  כל לקוח יכול לראות באתר האינטרנט של התאגיד את כמות מיכלי הפיקדון ששלח והזיכוי שיקבל בגינם.

  ככל והלקוח מבקש לערער על תוצאות הדגימות ולראות את צילומי הדגימות, יש לפנות למוקד התאגיד עד 10 ימים מתאריך המשלוח המדובר.

  פניות מאוחרות יותר לא ייענו.