תאגיד המיחזור אל"ה רואה חשיבות רבה בהגברת המודעות למיחזור בקרב הסטודנטים.

    הסטודנטים יעסקו בשמירה על ערכי הסביבה- יאספו מיכלי משקה החייבים בפיקדון למיחזור, יקבלו את דמי הפיקדון -30 אג’ עבור כל מיכל משקה החייב בפיקדון- פחיות שתייה, בקבוקי פלסטיק וזכוכית הקטנים מליטר וחצי (דמי הפיקדון יועברו ישירות לחשבון הבנק של הלקוח).

    בין לקוחות התאגיד אוניברסיטאות ומכללות שונות.

    הסטודנטים, ממחזרים, נהנים מדמי הפיקדון ועורכים מסעות הסברה וקמפיינים להגברת המיחזור במוסד.