פיקדון של 30 אג’ חל על מיכלי משקה (בקבוק או פחית) שנפחם קטן מ- 1.5 ליטר. דהיינו, על בקבוקי שתייה מפלסטיק הקטנים מ- 1.5 ליטר, בקבוקי שתייה מזכוכית הקטנים מ 1.5 ליטר כולל בקבוקי יין ופחיות משקה.
  יצרני או יבואני מיכלי משקה אלו מחויבים לציין על גבי המיכל את צמד המילים “חייב בפיקדון” ואת גובה דמי הפיקדון.
  בתי העסק, מחויבים להשיב את דמי הפיקדון על כל בקבוק שסומן באמור.

  חובת השבת דמי הפיקדון תמורת מכלי המשקה הריקים חלה על כל בית עסק ששטחו גדול מ-28 מ”ר, ומוכר מיכלי משקה מאותה החברה המשווקת. או בית עסק, שבו נקנה מיכל המשקה גם אם שטחו קטן מ-28 מ”ר.
  בתי עסק המוכרים מכלי משקה לצריכה במקום (מסעדות, קיוסקים וכו’), פטורים מגביית דמי פיקדון והשבתם.

  לבית העסק יש אפשרות להחזיר זיכוי במקום מזומן. דמי הפיקדון המינימאליים עומדים על סך 30 אג’. הסכום הנקוב על גבי הבקבוק הוא הסכום המחייב את בעל העסק.
  על פי חוק, צרכן יכול להשיב לבית העסק עד 50 מיכלי משקה החייבים בפיקדון ביום אחד.

  הגוף האחראי על יישום חוק הפיקדון הוא המשרד להגנת הסביבה. (על פי חוק, כל בית מרכול הגדול מ- 28 מ”ר ומוכר שתייה במיכלי משקה החייבים בפקידון חייב לקבל את המיכלים הריקים (עד 50 יח’) ולהשיב בגינם את דמי הפיקדון- 30 אג’ למיכל). במקרה של סירוב ניתן לפנות למחלקת פניות הציבור של המשרד להגנת הסביבה, בטל’- 073-2733350/1 או במייל- pniot@sviva.gov.il

  • כמויות גדולות של מיכלי משקה החייבים בפיקדון (30 אג’) ניתן להשיב באמצעות תחנות המיחזור העירוניות של תאגיד המיחזור אל”ה (עד 2,000 יח’). מידע אודות כתובות ושעות פעילות ניתן לקבל באמצעות אתר אל”ה או במוקד שירות הלקוחות – 1-700-700-310.
  • כמויות קבועות/ סדירות של מינימום 1,200 מיכלי משקה החייבים בפיקדון ניתן להשיב באמצעות שרותי האיסוף של אל”ה. ראשית, יש להירשם כלקוח אל”ה. שירות שאינו כרוך בתשלום ומחייב מילוי ושליחת טופסי הצטרפות. בכמות איסוף מינימאלית של 1,200 מיכלים (מוסדות חינוך- 600 יח’) משאית אל”ה תגיע לפנות את המיכלים למיחזור. כספי הפיקדון יועברו ישירות לחשבון הבנק לאחר ספירה ובקרת כמויות שתתבצע במרכז העיבוד.

  תאגיד אל”ה אינו משיב לצרכן כסף על בקבוקים המיועדים למילוי מחדש. התאגיד אחראי רק על בקבוקי פיקדון בערך של 30 אג’.

  יש למלא ולשלוח את טפסי הצטרפות למוקד שירות הלקוחות. ההרשמה ושירות האיסוף אינם כרוכים בתשלום. במסגרת ההרשמה יש למלא גם את פרטי חשבון הבנק לקבלת דמי הפיקדון.

  דמי הפיקדון מועברים ישירות לחשבון הבנק של הלקוח. (במסגרת ההרשמה לחוג הלקוחות, כל לקוח ממלא ושולח טפסים הכוללים את פרטי חשבון הבנק).
  דמי הפיקדון המשולמים עבור מיכלי משקה החייבים בפיקדון אשר ימסרו לידי התאגיד, בהתאם לנהלים, יועברו ב- 10 לכל חודש קלנדרי (ש.+ 10). קבלת דמי הפיקדון יועבר 10 ימים מתום החודש בו נמסרו מיכלי המשקה למיחזור.
  במידה ויום התשלום חל ביום בו אין מסחר בנקאי ואו ביום שבת או מועד, תתבצע ההעברה ביום העסקים הבא אחריו.

  • מכונות אוטומטיות להשבת מיכלי פיקדון ניתן למצוא ברשתות השיווק לשיווק מזון בכניסה לחנות.

  המכונות אינן מחזירות כסף מזומן! הן מחזירות תלוש בו מצוין גובה הזיכוי, דהיינו, סכום דמי הפיקדון אליו זכאי הצרכן. התלוש מקנה זכאות לקבלת דמי הפיקדון או זיכוי קנייה בבית העסק הסמוך (היכן שהמכונה מוצבת).

  תאגיד המיחזור אל”ה נותן שירותים ליצרנים ויבואנים, חברות, ארגונים, מוסדות, בתי עסק ואנשים פרטיים. ליצרנים ויבואנים אל”ה נותנת שירותי איסוף למיחזור בתמורה להעברת דמי הפיקדון על מיכלי המשקה שמכר. לחברות, ארגונים, מוסדות, בתי העסק ואספנים נותנת אל”ה שירותי איסוף של מיכלי משקה והשבת דמי פיקדון.

  לשם קבלת שירותי איסוף של מיכלי משקה בפיקדון ולהנות מפעילות המיחזור של אל”ה- בית הספר/גן צריך להירשם כלקוח אל”ה. למלא ולשלוח את טפסי ההצטרפות. ניתן להיעזר במוקד שירות לקוחות אל”ה 1-700-700-310. ההצטרפות לפעילות מקנה:

  • העברת כספי הפיקדון ישירות לחשבון הבנק. (30 אג’ למיכל משקה החייב בפיקדון).
  • אספקת שקי איסוף ייעודיים למיחזור: שקים ירוקים וכחולים לבקבוקי הזכוכית, שקים צהובים לבקבוקי הפלסטיק, שקים ורודים לפחיות המשקה.
   פינוי מיכלי המשקה החייבים בפיקדון (לאחר הפרדה ואריזה בשקים הייעודיים) מינימום 600 יח’. התאום לפינוי למיחזור ובקשה לשקי איסוף נוספים, יעשה באמצעות מוקד שירות הלקוחות בטל’-1-700-700-310.
  • מתקן איסוף ייעודי, מכמות מינימאלית של שני פינויים למיחזור (סה”כ 1,200 יח’). מתקן מותאם לבתי ספר ומכיל שלושה תאים: לבקבוקי פלסטיק, לבקבוקי זכוכית ופחיות.
  • צבירת נקודות ומימוש מתנות בהתאם לפעילות השנתית.

  ניתן למצוא את המיחזוריות הקרובה באפליקצית EASY (המתאימה לאיפון ולאנדרואיד) ובאמצעות המפה האינטראקטיבית שנמצאת באתר אל”ה.

  מזכר הבנות בין השלטון המקומי ותאגיד המיחזור אל”ה קבע מפתח להספקת מיחזוריות: מיחזורית 1 לכל 400 תושבים.

  • בכל שאלה או בקשה בנושא פינוי וריקון המיחזורית יש לפנות לרשות/ מועצה/ עירייה (תחזוקת המיחזוריות כולל, פינוי המיחזוריות המלאות הינו באחריות המועצה/ רשות/ עירייה, שמפעילה קבלן פינוי לאיסוף בקבוקי הפלסטיק).
  • פרטי המוקד העירוני ביישוב/ עיר מופיעים על גבי המיחזורית. אותו גורם מטפל אחראי למתן תשובה לתושב.

  המיחזוריות ברחבי היישוב/ העיר הינן באחריות הרשות/ העירייה. המחזוריות מוצבות על פי תכנון ודרישת העיריה.
  כל שאלה ובירור באשר לשינוי מיקום או קבלת מיחזורית נוספת יש לפנות לעירייה/ רשות. פרטי המוקד העירוני ביישוב/ עיר מופיעים על גבי המיחזורית, הגורם המטפל אחראי למתן תשובה לתושב.