הרצאה ופעילות לא נופלים בפח

    90 נקודות

    לא נופלים בפח – הרצאה + פעילות ל 4 כיתות.

    פעילות חוויתית להטמעת עקרונות המיחזור והבנת מקומו בטיפול בבעיית הפסולת.