קסם הפלסטיק- פעילות חוויתית- פלסטיק באור אחר- הרצאה ופעילות עם אומן מוביל במיחזור פלסטיק